PL
EN

Kartki wzajemnej modlitwy

Mutual prayer sheets

Właśnie trafiłeś/aś na stronę karteczek wzajemnej modlitwy. To wydrukowane z dostępnego tutaj pliku pdf karteczki, na których można wpisywać intencje modlitewne.

You've reached the website of mutual prayer sheets. These are sheets printed from this pdf file, they are meant for writing prayer intentions on.

Pomysł z karteczkami opiera się na tym, że osoba, która znajdzie się w posiadaniu kartki, dopisuje do niej jakąś swoją intencję. Następnie, ta osoba (opcjonalnie) stawia znaczek przy jednej lub kilku wcześniej wpisanych intencjach, za które decyduje się pomodlić. Na koniec kartka jest przekazywana kolejnej osobie 🙂

The sheets idea is as follows: whoever comes into possession of a sheet, adds one intention to it. Then that person (optionally) chooses one or more intentions to pray for and adds a tally mark next to each of them. At the end, the sheet gets passed to another person 🙂

Każdy, przez kogo „przechodzi” karteczka, jest zachęcony do wydrukowania i puszczenia w obieg jednej lub dwóch dodatkowych (dla ułatwienia na szablonie kartki znajdują się dwie mniejsze, do odcięcia). W ten sposób karteczki mogą się (w teorii) rozprzestrzeniać bardzo szybko 😃

Everyone, through whom a sheet "passes", is encouraged to print and give away one or more additional sheets (for convenience, on the print template there are two smaller sheets that can be cut off). This way sheets can (in theory) spread very quickly 😃

Karteczki zostały sporządzone w LaTeX'u, pliki źródłowe można znaleźć w tym repozytorium gitowym.

Sheets have been created in LaTeX, source files can be found in this git repository.

Oprócz karteczek modlitwy istnieją także podobne w zamyśle karteczki zmieniania świata. Więcej o nich możesz dowiedzieć się tutaj.

Besides prayer sheets, there also exist conceptually similar world changing sheets. You can learn more about them here.